เกี่ยวกับเรา

บริษัท ชู้ททูไชน่า มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เป็นบริษัทไทยที่มุ่งหวังช่วยเหลือแบรนด์ไทย
"แก้ปัญหาการสื่อสารของแบรนด์ และการนำเสนอสินค้าสู่ตลาดจีน" ทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่ในประเทศ,
ชาวจีนที่มาท่องเที่ยวในไทย และชาวจีนที่อยู่อาศัยในไทย
ด้วยประสบการณ์การตลาดกับลูกค้าแบรนด์ไทยที่หลากหลาย...

 
 
บริการของเรา | Our Service

Blogger / Influencer Review 

เพิ่มการรับรู้ สร้างตัวตน ขยายกลุ่มเปาหมายของแบรนด์ ผ่านการรีวิวและแคมเปญด้วย Blogger, Influencer

Key Account Management

บริหาร วางแผน คอนเทนต์บน

Official Account ของแบรนด์ ทั้ง Wechat Official Account, Weibo Official พร้อมประเมิน ติดตามผล

Chinese Media Buying / SEO

จับจองพ้ืนที่สื่อออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย รวมถึงช่วยให้ชาวจีนค้นเจอ ง่ายข้ึนผ่าน Search Engine

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา
Official Partnership
 
 
บล็อก, อัพเดท
ต้องการรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติม ด้านการตลาดจีนออนไลน์

บริษัท ชู้ททูไชน่า มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ห้อง 503 อาคารพร้อมพันธ์ 3 เลขที่ 3

ถ.ลาดพร้าวซอย 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-59185-49-2

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Weibo