Search
  • จอนนี่ ชู้ททูไชน่า

สถานทูตจีนในไทยเตือนคนจีนให้ดูกฎพวกนี้ก่อนมาไทยช่วงสงกรานต์

ด้วยวันที่ 12 – 16 เมษายน 2018 นี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ประเพณีปีใหม่ไทย ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลกันเข้ามาร่วมฉลองเทศกาลสำคัญของไทยอย่างหมาศาล ไม่ว่าจะสนามบินหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆในกรุงเทพฯหรือตามจังหวัดท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่หรือพัทยา ฯลฯ

ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนถือเป็นชาติอันดับต้นที่ต้องเดินทางเข้ามาไทย และเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดถัยให้แก่ชาวจีนที่ต้องการเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงสงกรานต์ สถานทูตจีนประจำประเทศไทยจึงแจ้งประกาศคำเตือนผ่านทางเว็บไซต์ฝากถึงชาวจีนที่จะเข้ามาในประเทศไทยช่วงเวลาดังกล่าว ถึงข้อปฏิบัติและข้อควรระวัง ดังต่อไปนี้

1. พกเงินสดตามจำนวนที่กำหนด

ตามกฎระเบียบของสถานกงสุลประเทศไทย ระบุไว้ว่า นักท่องเที่ยวผู้ขอวีซ่าเรียบร้อยก่อนเดินทางเข้าประเทศ จะต้องมีธนบัตรไทยหรือต่างชาติติดตัวมูลค่า 2 หมื่นบาทต่อคน หรือ 4 หมื่นบาทต่อครอบครัว หรือผู้ที่ต้องการทำเรื่องขอวีซ่าแบบ Arrival จะต้องพกเงินสดจำนวน 1 หมื่นบาทต่อคนหรือ 2 หมื่นบาทต่อครอบครัว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจจะตรวจเช็คในบางกรณี หากตรวจพบว่ามีเงินจำนวนไม่ถึงตามที่ระบุอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไทย และดำเนินการส่งกลับประเทศ


2. แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินมีค่าที่นำติดตัวมา (โดยเฉพาะบุหรี่และสุรา)

นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางเข้าประเทศ สามารถพกของใช้ส่วนตัวมูลค่ารวมไม่เกิน 20,000 บาท (หรือประมาณ 4 พันหยวน) หากมีมูลค่าเกินต้องผ่านช่องสีแดงเพื่อแสดงทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้า ถ้าละเมิดกฎระเบียบจะต้องโทษจำคุก 10 ปีหรือเสียค่าปรับเป็นเงิน 4 เท่าของภาษี หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวสามารถนำบุหรี่เข้าประเทศไทยได้ไม่เกิน 200 มวน หรือยาสูบไม่เกิน 250 กรัม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 1 ลิตร อีกทั้งไม่ควรเก็บบุหรี่หรือสุราไว้ในสัมภาระของผู้ใดผู้หนึ่งทั้งหมด หากตรวจพบจะต้องรับโทษเช่นกัน ซึ่งระเบียบนี้บังคับใช้กับบุหรี่และสุราที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินด้วย


3. ระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงการเช่ายานพาหนะ

ก่อนอื่นนักท่องเที่ยวควรทราบว่าประเทศไทยขับขี่ยานพาหนะเลนขวา ซึ่งตรงข้ามกับประเทศจีน โดยต้องระมัดระวังขณะข้ามถนน การโดยสารรถจักรยานยนต์หรือรถตุ๊กตุ๊กอาจจะสะดวกรวดเร็วมากกว่า แต่อาจไม่ปลอดภัยจึงควรใช้ความระมัดระวัดมากเป็นพิเศษ

ส่วนการโดยสารรถแท็กซี่ ควรสังเกตให้ดีว่า คนขับกดมิเตอร์หรือไม่ ควรจดจำรายละเอียดของเลขทะเบียนรถและเลขทะเบียนคนขับทุกครั้งที่โดยสารรถรับจ้าง อีกทั้งยังต้องสำรวจสัมภาระทุกครั้งก่อนลงจากยานพาหนะ

พิจารณาให้ดีก่อนทำการเช่ารถยนต์หรือจักรยานยนต์หากมีความจำเป็น หากประสงค์ที่จะเช่ายานพาหนะต้องแน่ใจว่าตัวเองหรือผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่ของไทยหรือสากล เนื่องจากต้องรับผิดชอบถ้าเกิดอุบัติเหตุ ขณะเดียวกันไม่ควรใช้หนังสือเดินทางหรือสิ่งของมีค่าในการค้ำประกันเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบในการเดินทางอื่นๆ


4. ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางทางน้ำ และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ระบบนิเวสน์ของทะเลไทย

หากพบธงแดงปักอยู่ในทะเล ควรหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำ เนื่องจากทางการไทยใช้ธงสีแดงเป็นสัญลักษณ์ถึงความไม่ปลอดภัย หรือหากทะเลมีคลื่นลมแรง นักท่องเที่ยวมีสภาพร่างกายไม่พร้อม เช่น เพิ่งทานอิ่ม ท้องว่าง เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง ฯลฯ ก็ไม่ควรลงเล๋นน้ำเช่นกัน

ท่านใดที่ต้องการดำน้ำ ควรฟังคำแนะนะของผู้เชี่ยวชาญให้เข้าใจ ปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการรักษาความปลอดภัย สวมเสื้อชูชีพให้เรียบร้อยอย่างถูกวิธี อีกทั้งควรแน่ใจว่าสามารถใช้หน้ากากดำน้ำได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ตามแนวชายหาดไทยมีข้อห้ามการสูบบุหรี่ หรือทิ้งขยะ/ก้นบุหรี่ซึ่งทำลายระบบนิเวสน์ ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องโทษจำคุกหรือเสียค่าปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ


5. เล่นน้ำอย่างมีวัฒนธรรม


ท่านที่จะเข้าร่วมฉลองประเพณีสงกรานต์ ไม่ควรใช้น้ำไม่สะอาดหรือน้ำร้อนในการละเล่นกับผู้อื่น ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ห้ามรบกวนหรือขัดขวางการทำงานของเข้าหน้าที่ตำรวจ ช่างกล้องและผู้สื่อข่าว ไม่ควรสาดน้ำใส่คนชรา สตรีมีครรภ์ เด็ก และคนพิการ หรือผู้ที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมความรุนแรงในการเล่นสาดน้ำ อีกทั้งควรระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญเมื่อเข้าร่วมเล่นน้ำในสถานที่ซึ่งผู้คนแออัด


ซึ่งเบื้องต้นทั้ง 5 ข้อ ก็เป็นประกาศที่ทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้เขียนเตือนชาวจีนที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไว้อย่างเป็นทางการ...บนหน้าเว็บไซต์สถานทูต

ผู้เขียนเชื่อว่า หากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาสามารถปฏิบัติตามคำเตือนข้างต้นได้อย่างเคร่งครัด รับรองได้เลยว่า นักท่องเที่ยวทุกท่านจะเดินทางมาและกลับประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการรักษาความปลอดภัยทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกายของทั้งชาวไทยและชาวจีน ผู้อื่นคนไหนมีคนรู้จักหรือเพื่อนต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะแนะนำเพื่อนๆตามข้อแนะนี้ก็ได้ครับ ด้วยความปรารถนาดี

...สงกรานต์ 2018 เทศกาลมงคลปีใหม่ไทย มาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติอย่างเป็นมิตรด้วยกันนะครับ


ที่มาข้อมูล

แปลและเรียบเรียงจาก Wechat Official Account 泰国华人论坛 Sino-Thai BBS

1,839 views0 comments